Önemli Tarihler
Bildiri Özetlerinin Gönderimi İçin Son Tarih: 20 Ocak 2019
Erken Kayıt İçin Son Tarih: 23 Ocak 2019
Programın Açıklanması: 15 Nisan 2019
Kongre Tarihi: 25-27 Nisan 2019

Deadlines

Submission of Abstracts                      January 20, 2019
Congress Early Registration            January 23, 2019
Congress Date                                    April 25-27, 2019

Not: Bildiri tam metinleri kongreden sonraki bir tarihte istenecektir.